Naudodamiesi mūsų paslaugomis Jūs remiate vaikus, kuriems reikalinga pagalba.

Norėdami galite papildomai prisidėti!

 

 

Lietuvos Sveikatos Mokslo Universiteto
VAIKŲ LIGŲ KLINIKA
www.lsmuni.lt

 

Kauno klinikinė ligoninė
VAIKŲ PULMOLOGIJOS SKYRIUS
www.kkligonine.lt